Pondělí, 27 května, 2024
NewsRozhovory

Velká část Staré Boleslavi je stále archeologicky neprobádaná, říká archeolog

Několik týdnů omezení zažili v posledních měsících nejen obyvatelé Staré Boleslavi. Mohla za to oprava kanalizace. Rekonstrukce ale přinesla další šanci na archeologické objevy místa, jenž již v 10. století bylo mocenskou oporou tehdy vládnoucích Přemyslovců. Položili jsme pár otázek archeologovi Karlu Říhovi z Archeologického ústavu AV ČR, který vedl zdejší průzkum.

1. Co jste prosím nalezli v první části výzkumu před Labínem a co v další části u Staroboleslavské brány?
Na Mariánském náměstí (prostor před Labínem) bylo prokopáno několik sond. Vesměs se jednalo o kulturní vrstvy z období od 10. století do novověku, včetně zpevněných pochozích povrchů a sloupových objektů, které byly součástí širšího prostoru okolní zástavby.

Před Staroboleslavskou bránou byla položena sonda v místě probíhajícího příkopu, kde jsme se dostali do hloubky 3,7 m od úrovně současného terénu. Bohužel v současné chvíli neznáme nejnižší bod příkopu, neboť sonda byla položena pro potřeby opravy kanalizace a samotné dno hrotitého příkopu může být o něco dál směrem k bráně.

V ulici Šarochova bylo objeveno množství kůlových a sloupových objektů na úrovní geologického podloží, pravděpodobně středověká polozemnice, zásobní jámy aj. Zároveň odtud pochází menší soubor mincí z období 1. poloviny 15. století (samozřejmě z výrazně výše položených – tím pádem mladších – kulturních vrstev).
V nálezovém inventáři jsou primárně zastoupeny fragmenty keramických nádob, zvířecí kosti, železné artefakty (předměty denní potřeby, militaria, stavební železo aj.), bronzové artefakty, skleněné artefakty a mince.

2. Co je nejzajímavějším objevem a z jaké doby? Budou ho moci lidé někdy spatřit?
Všechny nálezy jsou pro nás zajímavé, neboť každý z nich posouvá poznání lokality o kousek dál.

To je otázka pro kolegy z muzea a jejich plány budoucích expozic.

3. Očekáváte, že byste ještě mohli něco najít? Nebo již Vaše práce skončily?
Výzkum byl již ukončen, v současné době probíhá zpracování archeologických nálezů.

4. Hovořilo se o tom, že u Staroboleslavské brány mohou být tři středověké vrstvy. Potvrdilo se to? A z jakého jsou období a lze z nich vyvodit něco zajímavého či nového?
Této otázce nerozumím. Kulturních vrstev je samozřejmě více a chronologicky jsou ukotveny mezi 10. stoletím až novověkem (případně recentním obdobím), samozřejmě v závislosti na jednotlivých sondách. Co se týče vrstev, tak jejich počet v jednotlivých sektorech se pohyboval mezi 10-20, samozřejmě je to velice proměnlivý údaj.

5. Jsou ve Staré Boleslavi další neprobádaná místa? Je něco, co by archeology lákalo prozkoumat? 
Velká část Staré Boleslavi je stále archeologicky neprobádaná, výzkumy se v minulosti soustředily primárně na akropoli hradiště. V posledních letech je poloha výzkumu samozřejmě přímo úměrná místu stavebních prací, kterým předchází archeologický dohled a posléze (v případě pozitivní archeologické situace) archeologický záchranný výzkum.

Přidat na Seznam.cz
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments