Úterý, 18 června, 2024
NewsPříroda a ekologie

Tůně, zeleň a krásná procházka. Spolek chce revitalizovat cestu na okraji Brandýsa

S nebývalým nápadem, jak zpříjemnit lidem nejen v Brandýse nad Labem pobyt v přírodě, přišel jeden z místních spolků. Rád by revitalizoval cestu a její okolí mezi Brázdimí a Brandýsem nad Labem. Prospěje občanům, ale také přírodě, která je těžce zkoušená klimatickými výkyvy.

Za nápadem, který teprve dostává konkrétní obrysy, stojí spolek Pro krajinu Středního Polabí, jenž se zabývá adaptací krajiny na klimatickou změnu, suchem, zádrží vody v krajině, ale i vzděláváním veřejnosti. Návrh již členové konzultovali také se zástupci radnice a lehce ho představili veřejnosti na své facebookové stránce.

K samotné ideji revitalizace ovšem vedla dlouhá cesta. Spolek se totiž už několik let věnuje mapováním a navrhováním revitalizace Záhořské svodnice, jejíž povodí se rozkládá mezi Přezleticemi a Brandýsem nad Labem, a ústí do Labe. Jde vlastně o malý potok, který má svádět a odvádět vodu z polí. Její větší část je suchá, protože je dlouhodobě málo vody a pole jsou odvodněna pomocí meliorací. Spolek detailně zmapoval, jak svodnice v současnosti vypadá, kde je voda, vegetace, ústí meliorací a podobně.

„Tak se stalo, že jsme objevili příležitost část toku relativně snadno revitalizovat díky v minulosti proběhlým pozemkovým úpravám, které vymezily kolem toku 20 metrů široký pás a převedly na město Brandýs nad Labem – Starou Boleslav. Od tohoto záměru byl pak už jen krůček k obohacení prvního nápadu o další, o návrh pěší naučné stezky z Brandýsa do Brázdimi,“ popisuje další kroky předseda spolku Pro krajinu Středního Polabí Jiří Trčka.

Nyní zamýšlený úsek, o kterém lze hovořit jako o první etapě, se nachází u bývalé vlečky. Vede od křižovatky spojující Brandýs, Popovice, Brázdim a Polerady na odbočku na Veliký Brázdim. V této části Záhořské svodnice teče voda a již nyní je tam zeleň. V návrhu je pak zeleně ještě více, vytvoří se tůně, pěší stezka, případně lavička a cedule naučné stezky.  Na té by spolek rád spolupracoval s odborníky nejen na přírodní vědy, ale také se znalci historie. Plánuje oslovit ke spolupráci Oblastní muzeum Praha-východ.

Nápad je však mnohem velkorysejší než jen jeden z úseků, který spolek nyní představil. Celkem má cesta přibližně tři kilometry a má vést až do Brázdimi. Někde využívá již zavedené pěšiny, jinde vede podél toku. Realizace bude možná pouze ve spolupráci s majiteli pozemků, městem, obcí, ale i dalších subjektů. „Prostřední úsek, který umožňuje přímou spolupráci s vedením města Brandýs nad Labem – Staré Boleslavi, je právě 350 m dlouhá revitalizace Záhořské svodnice na pozemcích Brandýsa (v k.ú. Popovice),“ konstatoval Jiří Trčka.

„Jedná se o projekt, který vedení města podporuje a má zájem na dalším rozšiřování enviromentálních aktivit takového druhu,“ potvrdil starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Robert Pecha (Vy Jste Město).

Krajina vysychá

Projekt, i když se hovoří zatím jen o jeho menší části, je důležitý pro polabskou krajinu. Každý už si určitě všiml různých výkyvů počasí, kdy se střídají suché epizody s vydatnými dešti, v zimě chybí sníh a prodlužuje se defacto podzim a jaro. Meteorologové zaznamenávají čím dál více tropických dnů a v zimě neobvyklé teplo. Vzpomeňme třeba na letošní Nový rok, kdy padaly teplotní rekordy, nikoliv ty pod nulou. Ale nemusíme pátrat v paměti tak daleko. Jeden z rekordů padl před nedávnem, konkrétně 15. července naměřila amatérská stanice ve Výletní ulici 39 °C. Dosavadní rekord na stejné stanici byl z 19. června 2022 a činil 38,6 °C.

V horkých dnech se zvyšuje odpar a krajina ještě více vysychá. „Do budoucna se musíme připravit na čím dál častější a delší letní periody horka a sucha. V tropických dnech velmi stoupá odpar z vegetace, protože se tím rostliny chladí a vysávají ze země poslední kapky vody,“ říká předseda spolku.

Další a další tropický den může být pro vegetaci kritický a stresující. Rostliny se nemají čím chladit a slunce je spaluje. Důležitý úkolem nejen lidí ze spolku, ale celé společnosti, je po deštích udržet vodu v krajině co nejdéle. Je tak může vegetace za horkých dnů čerpat další vláhu.

Na stezce bude podle něj několik vodozádržných opatření, aby voda bez užitku neodtékala, ale setrvala v krajině. Jiří Trčka k tomu dodává: „Tím také pomůžeme vsakování a zvýšíme množství podzemní vody, která nám v poslední době také ubývá. Stezka bude obsahovat několik takových praktických vodozádržných opatření a to je také její primární účel.“

Dalším podstatným významem revitalizace bude zpřístupnit lidem tuto místní část okraje města. V návrhu by mohla být rovněž již zmíněná naučná stezka s informačními tabulemi nejen o vodě v krajině. Pakliže se podaří zrealizovat celou trasu, mohlo by dojít k propojení přírodní památky Kuchyňka v Brázdimi a lomu Marešovka. „Naučná stezka by se tak mohla zokruhovat a například začínat i končit na Masarykově náměstí v Brandýse,“ podotýká Trčka.

Před zhotoviteli je samozřejmě kus práce, a nejde jen o finanční stránku realizace. Jednání budou probíhat také s dotčenými subjekty. „V červenci jsme podali oficiální žádost na město o souhlas vlastníka pozemku. Pokud souhlas dostaneme, můžeme začít připravovat projekt, který pak zpracuje odborný projektant – vodohospodář a krajinář,“ vysvětlil Jiří Trčka.

Kdy bude hotová alespoň první etapa projektu, nelze nyní předjímat. „Realizace projektu bude záležet na času potřebném pro zpracování dokumentace a schvalovacích procesech a přidělení dotace. Nyní nedovedu přesně určit, ale předpokládám že v případě pozitivního postupu dojde k realizaci v příštím roce,“ shrnul starosta Robert Pecha. Do konce roku by jeho první část měla schvalovat rada města.

Foto: Pro krajinu Středního Polabí

Přidat na Seznam.cz
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments