Úterý, 18 června, 2024
NewsPříroda a ekologie

U Polerad vysadí přes tři tisíce stromů a vybudují nové tůně

V okolí Poleradského potoka a v lokalitách některých remízků či „palouku“, kde probíhalo pálení čarodějnic, probíhá realizace připravované akce Státního pozemkového úřadu, týkající se „Ozelenění biokoridorů LBK5, LBK6 a biocentra BC1 v k.ú. Polerady u Prahy“.

Projektová dokumentace této akce byla vyhotovena již v roce 2019 a do současné doby se čekalo na zajištění financování z Evropské unie a nutnou opravu plynovodu, probíhajícího skrze dotčené území. Cílem realizace biokoridorů a biocentra je zvýšení půdoochranné funkce, podpora výskytu původních dřevinných společenstev a posílení ekologické hodnoty krajiny.

Výsadba zlepší druhovou pestrost krajiny, umožní migraci živočichů a pomůže zadržet vodu v krajině. Celkové výdaje na realizaci jsou cca 7,67 mil. Kč se 100% dotací z EU. Součástí dodávky je i následná 3-letá péče. Řešené území se nachází v extravilánu obce Polerady a tvoří ho pás pozemků o délce cca 2,5 km, nacházejících se západně, jihozápadně a jižně od obce.

Celková zájmová plocha je 69 475 m2, 4 vybudované tůně o celkové ploše 1 040 m2; 4 plazníky; 45 oplocenek; 2 204 ks keřů; 3 202 ks stromů; plocha osetí 40 258 m2. Ve výsadbách se uplatní celkem 17 druhů stromů a 16 druhů keřů, jedná se o autochtonní druhy dřevin. Ve výsevech se použijí 4 druhy travního osiva. Výsadba je rozčleněna celkem do 50 dílčích ploch/segmentů, které byly rozmístěny tak, aby výsadba byla smysluplná a byly vytvořeny podmínky pro pohyb osob a zvěře v krajině (aktuální zejména v počátečních letech, kdy bude výsadba oplocena) a aby byly vytvořeny vhodné plochy pro trvalé travní porosty.

Tůně budou zásobovány výhradně vodou podzemní, bez možnosti manipulace s hladinou. Nebudou vhodné pro život ryb, umožní však život různých druhů hmyzu, rozmnožování a přezimování obojživelníků. Také budou napajedlem pro zvěř. Pro Vaši konkrétnější představu přikládáme i několik výřezů situací realizovaných úprav z projektové dokumentace. Předpokládaný termín dokončení realizace je 21.11.2023.

Zdroj: Obec Polerady

Přidat na Seznam.cz
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments