Úterý, 18 června, 2024
NewsPříroda a ekologie

Polní krajina Brandýska je bohatší o 30 stromů

Dvacet dobrovolníků spolu se členy spolku Pro krajinu Středního Polabí vysázeli na státní svátek třicet stromů u Podolanky. Jde většinou o původní odrůdy lip, jeřábů, javorů, ale také ovocných stromů.

Členové spolku se sešli v husté mlze v pátek ráno u modelářského letiště, aby připravili na sázení vše potřebné. Důležité byly nejen samotné stromy, ale také kůly, pletivo proti okusu zvěří, nebo také úvazy a hřebíky. Místo pro sázení bylo předem domluvené na pozemku obce Podolanka, která výsadbu uvítala. V budoucnu by zde měla být také polní cesta.

Hasiči přivezli zálivku

Do samotné výsadby se pustili nejen dospělí, ale také několik rodin s dětmi. Důležitá byla instruktáž, aby stromy byly správně zasazeny a vydržely co nejdéle. Také samotné uchycení není jen tak. V naší polní krajině je často poměrně silný vítr, který by mladé stromy mohl poškodit.

Spolek v Polabí chrání přírodu, sází zeleň a bojuje proti suchu

Jámy byly předem připraveny bagrem, aby měli dobrovolníci usnadněnou výsadbu. Po zasazení stromu následovalo jeho upevnění dvěma kůly, a především ochrana proti zvěři. Nejen kvůli okusu, ale také vytloukání paroží srci nebo jako ochrana před zajíci.

Spolek Pro krajinu Středního Polabí měl vše perfektně nachystané, takže 30 stromů bylo v zemi během tří hodin. Zasazeny byly lípy malolisté, jeřáb ptačí, javor babyka, jabloně, hrušně, švestky nebo třešně. Vše odrůdy, kterým by se mělo v našich nížinných podmínkách dobře dařit.

Na závěr výsadby bylo připraveno pro účastníky malé občerstvení spolu s domácím perníkem a čajem. Zalévání se ujali ti nejpovolanější na práci s vodou. Hasiči SDH Podolanka, kteří vyrazili se svou tatrou k poli a každému stromu dopřáli pořádnou závlahu.

„Mám velkou radost, že se akce vydařila a že jsme se mohli navzájem poznat s dalšími lidmi, kteří chtějí něco udělat pro krajinu ve svém okolí. A to je také jeden z cílů našeho spolku Pro krajinu Středního Polabí. Povzbudit zájem místních lidí o krajinu – jako o jejich krajinu, jako o jejich životní prostor. Naše krajina dnes potřebuje náš zájem a naši pomoc víc než kdy dřív. S postupující klimatickou změnou nás ohrožuje sucho a bleskové povodně,“ řekl předseda spolku Jiří Trčka.

Podle něj nás dohánějí chyby minulosti. „Jako je třeba zcelování polí do velkých lánů nebo masivní odvodňování melioracemi. Rapidně klesá počet druhů i jedinců hmyzu a polních ptáků. Krajina není jen nějaký výrobní prostředek nebo volná plocha pro další zástavbu. Zastavovat půdu nebo intenzifikovat zemědělskou produkci nelze bez následků donekonečna. S plochou musíme šetřit a o půdu se musíme dobře starat, jinak ji nenávratně ztratíme,“ konstatoval Trčka.

„Musíme si také uvědomit, že na fungujících ekosystémových vazbách v krajině je závislá i produkce kvalitních potravin. Pro svůj život nutně potřebujeme krajinu živou a zdravou, odolnou klimatickým výkyvům. Potřebujeme krajinu pestrou a druhově bohatou. Proto je v dnešní době v krajině potřeba plošně zadržovat dešťovou vodu, obnovovat kdysi zaorané cesty a meze, vysazovat stromy a keře, podporovat biodiverzitu. A k tomu všemu chce přispět na lokální úrovni i činnost našeho spolku,“ shrnul předseda spolku.

Výsadbu podpořila Nadace Via z programu Místo, kde žijeme.

Foto: Spolek Pro krajinu Středního Polabí

Přidat na Seznam.cz