Úterý, 18 června, 2024
Příroda a ekologie

Spolek v Polabí chrání přírodu, sází zeleň a bojuje proti suchu

Spolek Pro krajinu Středního Polabí vznikl loni na jaře po několikaměsíční práci skupiny dobrovolníků, kteří začali mapovat Záhořskou svodnici. Prvotním impulsem byl projekt Jiřího Malíka a jeho spolku Živá voda, jenž se snaží zapojit veřejnost do obnovy krajiny v ČR.

Polabí je typické rozsáhlými polními lány, které mnohdy představují homogenní krajinu bez přírodě blízkých prvků. I když se v posledních letech situace mění k lepšímu, pořád je na čem pracovat. Spolek mapuje oblast v okolí Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, aby mohl navrhnout lepší opatření, ať už jde o zádrže vody, omezení eroze, budování tůní a mokřadů, sázení vegetace, ale také obnovu polních cest, remízků a mezí či navázání na územní systémy ekologické stability.

Studenti likvidovali v rezervaci v Milovicích invazní rostlinu

Každý prvek je pro naší přírodu důležitý a i sebemenší opatření může pomoci zvýšit místní biodiverzitu a pomoci nejen obratlovcům, ale také hmyzu či rostlinám. A v neposlední řadě také člověku, který má z dobře fungujících ekosystémových služeb mnoho užitku.

Naším přáním je dlouhodobě stabilní, zdravá a pestrá krajina – jemnozrnná mozaika polí, luk a sadů, travnatých cest, vodních nádrží, meandrujících vodních toků, mokřadů, tůní i lesních společenstev. Živá krajina, která odolává erozi, tlumí povodně a plošně zadržuje vodu v době sucha.

Členové komunikují s místní samosprávou, starosty obcí, veřejností, ale také s odborníky, zemědělci či vodohospodáři. Loni na podzim spolek dostal dotaci z dobročinného obchodu Dobromysl, kterou využil na vysázení stovky původních keřů v Popovické aleji. Do budoucna chystáme podání dalších žádostí o dotace, abychom mohli realizovat přírodě blízká opatření, ale také společné úklidy a další mapování. Další informace o spolku najdete na webové stránce www.prokrajinupolabi.cz.

Foto: Spolek Pro krajinu Středního Polabí 

Přidat na Seznam.cz