Čtvrtek, 30 listopadu, 2023
ČelákovicePříroda a ekologieTop

Na nebi nad Čelákovicemi lze spatřit sokola, jestřába i dudka

Rád bych se zmínil o výskytu vzácnějších druhů ptáků v polích okolo Šibeňáku, u Mochova a podél Spolkové aleje Okrašlovacího spolku čelákovického nedaleko vrchu s pomístním názvem Vinice – Sahara. Koncem března letošního roku v poli pod Šibeňákem se objevilo 20 čejek chocholatých (Vanellus vanellus). Kde jsou ty časy, kdy se v těchto místech, kolem roku 2 000, dalo v době příletu napočítat hejno 200 až 300 exemplářů čejek.

Někdy se podaří v tamní lokalitě zaslechnout bažanty obecné (Phasianus colchicus), zbývá jich tu opravdu pár desítek kusů. Spatřit koroptev polní (Perdix perdix) je již samo o sobě malý zázrak, protože jich tu přežívá opravdu jen pár jedinců. V polích u Sahary pak je možno dále vidět i křepelku polní (Coturnix coturnix), jež se ozývá svým charakteristickým voláním „pik-pervik, pik-pervik“, někdo v tomto volání slyší “pět peněz pět peněz”.

Při našich toulkách spolkovou alejí lze zaslechnout charakteristické volání “hup- hup- hup“ dudka chocholatého (Upupa epops). Pokud budete mít štěstí a dudka doopravdy spatříte, všimněte si jeho třepotavého motýlího letu nad poli, ale velmi pravděpodobné je, že ho vůbec neuvidíte, protože dudci jsou velmi plaší a lidem se moc neukazují.

Orlovec i moták

V květnu nebo v červnu se z tamních houštin ozývá snad nejkrásnější zpěv žluvy hajní (Oriolus oriolus), její nezaměnitelné flétnovité zvuky přecházejí až v jodlování, jež zní jako “dylióliju”. Z dravců se pak na polích u aleje vyskytuje velmi hojně káně lesní (Buteo buteo), v zimě pak lze pozorovat přílety káně rousné (Buteo lagopus), dále jsou velmi častými návštěvníky popisovaného místa pošťolky obecné (Falco tinnunculus) i krahujec obecný (Accipiter nisus), proletí tu i jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ukáže se moták pochop (Circus aeruginosus) i orlovec říční (Pandion haliaetus), který se vyskytuje převážně v lužních oblastech.

Je zde velmi dobře možno pozorovat úspěšné útoky sokola stěhovavého (Falco peregrinus), ojediněle lze zde pak pozorovat i výskyt raroha velkého (Falco cherrug). Velmi častý v popisované lokalitě je výskyt krkavců velkých (Corvus corax) a kavky obecné Corvus monedula). Z ohrožených druhů ptáků byl dále zaznamenán ťuhýk obecný (Lanius collurio) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos), pro které jsou nedaleké křoviny vhodným hnízdištěm.

V tomto čase se na strništi prohání silně ohrožený konipas luční (Motacilla flava) a už před delším časem se tam pohyboval i kulík říční (Charadrius dubius). Přijďte se sami podívat do dané oblasti. Nejenže se vám možná podaří spatřit nějaké to ptactvo, ale spatříte i alej, která rozhodně už teď stojí za vidění, poskytuje zatím jen trochu stínu a z tamního místa je za hezkého počasí vidět až do Krkonoš.

Hezkou procházku vám přeje Petr Macháček z Okrašlovacího spolku čelákovického.
Foto: Dudek chocholatý, Aktuálně z Brandýska

Přidat na Seznam.cz
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments