Úterý, 18 června, 2024
RozhovoryVolby 2022Zprávy

Investujme do školy na Vrábí, říká Robert Pecha z uskupení VY JSTE MĚSTO

Server Aktuálně z Brandýska přináší další předvolební rozhovor. Na otázky odpovídal Robert Pecha z uskupení VY JSTE MĚSTO. V příštím dnech přineseme rozhovory s dalšími kandidujícími subjekty, kteří odpověděli na zaslané otázky.

Co Vaše strana udělala za poslední volební období pro občany města?

Důsledně jsme jako opoziční zastupitelé kontrolovali činnost vedení města v oblasti hospodaření a správy majetku. Prosadili jsme přijetí zásad pro výstavbu, které do značné míry narovnaly přístup k nové developerské výstavbě ve městě. Byli jsme po celé volební období v kontaktu s obyvateli města a jejich požadavky a připomínky prezentovali na jednáních zastupitelů i v rámci jednání s vedením města. V rámci své aktivity se nám podařilo pomocí petic zastavit negativní změny územního plánu v lokalitě Vrábí v Brandýse nebo naprosto nevhodnou výstavbu na Papežské louce ve Staré Boleslavi (U Jatek).

Volby 2022: Kandidátní listina uskupení VY JSTE MĚSTO

Co jste prosadili na jednání zastupitelstva?

Jako opoziční zastupitelé nemáme příliš možností něco na jednání zastupitelstva prosadit. Přesto se nám podařilo poukázat na problémy při vypisování IT zakázek a zajistit tak jejich transparentnější výběrové řízení, prosadit dostavbu tělocvičny u ZŠ Palachova v původním formátu 3 tělocvičen pro téměř 800 žáků základní školy, nebo vytvoření zmiňovaných zásad pro developery. V roce 2020 se nám dále podařilo prosadit nový investiční program pro spolky na dofinancování spoluúčasti při získání dotací, takže díky tomu bylo možné postavit novou loděnici pro veslaře nebo vybudovat hřiště s umělou trávou na Spořilově. Po celé 4 roky jsme se snažili být konstruktivní opozicí, takže jsme v mnoha případech podpořili vedení radnice např. při podpoře sportu a spolkové činnosti, nákupu kanálu pro budování centra vodních sportů nebo realizaci smysluplných investičních akcí.

Co hodnotíte na nynějším vedení radnice negativně? Co mohlo vedení udělat lépe?

Negativně hodnotíme především vstřícný postoj k velkým developerským projektům, díky kterým v následujících letech značně vzroste počet obyvatel města, a to bez potřebné infrastruktury – především základních škol, ale také zázemí pro kulturu, dostatku obchodních lékařů, pediatrů a další. Dále hodnotíme negativně chybějící vizi pro město a koncepční řešení problémů města. Příliš mnoho projektů vzniká nahodile bez dalších návazností, a to nejen na občanské vybavenosti. Samotnou kapitolou je pak výrazně zhoršené hospodaření města a správa majetku formou nové městské společnosti TSBB s.r.o., tento způsob fungování považujeme za naprosto nepřijatelný.

Jakou práci naopak hodnotíte kladně? Co vedení radnice udělalo v posledním volebním období prospěšného?

Bohužel mnoho kladného z let 2014-2018 vedení radnice v posledních letech pozbylo. Přesto bychom kladně hodnotili pokračování v dobře nastavených dotačních titulech pro spolkovou činnost, kulturu, sport i sociální věci nebo právě zmiňované zásady pro developery.

Ve školách jsme vytvořili 410 míst, řekl Tomáš Benda z Našeho Dvojměstí

Co nabízíte voličům? Proč by měli volit Vaši stranu?  

Volební program naleznete na našich stránkách www.vyjstemesto.cz, máme zde akční Desatero priorit na následující volební období i dlouhodobou vizi rozvoje města. To, čím si myslíme, že se naše volební uskupení VY JSTE MĚSTO odlišuje od konkurence, je nabídka kvalitní lidi, které máme na kandidátní listině. Postavili jsme velmi silný tým, který bude zárukou kvalitního, zodpovědného a efektivního řízení města. Na předních místech naleznete dva místní advokáty (Jiřího Weigla a Filipa Vaňka), lídrem kandidátky je velmi dobrý ekonom a projektový manažer (Jan Jirovský), který úspěšně řídil rozpočet města v letech 2014-2018. Dále odborníky na školství (Nina Nováková, Olga Kváčová), sociální oblast (Jarmila Viplaková, Petr Kváča, Petra Štěpánková), kulturu a spolkový život (Robert Pecha, Martin Pulkrábek), životní prostředí (Petra Madunická,), sport (Vojtěch Holoubek, Miloš Havlíček), architekturu a rozvoj města (Markéta Bahníková), nebo také lékařku (Věra Vaňková).

Seznam kandidátů na senátora ve volebním obvodu 28

Pakliže se Vaše strana dostane do vedení města, o jaké zlepšení ve městě budete usilovat?

Pokud se naše uskupení dostane do vedení města, budeme prosazovat především koncepční rozvoj města s dlouhodobou vizí do budoucna, který nesmí jít jako doposud na vrub stávajících obyvatel města, a to ani finančně ani klesající kvalitou životní úrovně. Dále bychom se chtěli zaměřit na zodpovědné hospodaření a transparentní správu majetku města, opravy komunikací a chodníků, poctivou údržbu zeleně a v neposlední řadě rozvoji bezpečné pěší a cyklo-dopravy jako alternativní formy pohybu po městě. V investicích pak musí být kladen důraz primárně na kvalitativní rozvoj města a dobudování chybějící městské infrastruktury pro současné obyvatele města – tj. např. chybějící škola na Vrábí nebo další spolupráce s brandýskou nemocnicí pro zajištění širokého portfolia zdravotnických služeb pro obyvatele našeho města.

Chcete voličům sdělit něco na závěr?

Volte moudře a namísto slibů dejte spíš na činy a historickou zkušenost. A pokud vložíte vaši důvěru do našich rukou, můžeme vám slíbit, že se pustíme do práce naplno a uděláme vše pro splněních našich vizí. Kvalitní a zkušený tým lidí na to určitě máme. Pokud by vás zajímalo více o tom, jaké bychom chtěli mít do budoucna naše město, naleznete ji zpracovanou na našem webu www.vyjstemesto.cz.

Foto: VY JSTE MĚSTO

Přidat na Seznam.cz