Čtvrtek, 30 května, 2024
ČelákoviceNewsVolby 2022Zprávy

Čelákovice jsou IN, ale chceme moderní architekturu, řekl Jan Frantík z Pro Čelákovice

Server Aktuálně z Brandýska přináší předvolební rozhovor z Čelákovic. Na otázky odpovídal Jan Frantík ze sdružení Pro Čelákovice. Dle něj je důležitý další rozvoj města – nábřeží, sportovní hala nebo dům pro seniory.

Co Vaše strana udělala za poslední volební období pro občany města?

Naši lidé jsou v zastupitelstvu nepřetržitě od roku 2002, minulé volební období však bylo zastupitelstvo v podstatě jednobarevné a naši tři zastupitelé neměli tolik možností prosazovat naše programové priority. Nicméně jsme přesto nelenili, pořádali jsme veřejné diskuze s občany města a konstruktivně komunikovali jejich výstupy vedení města. Byli jsme aktivní v poradních skupinách zastupitelstva a zejména ve spolcích fungujících v našem městě. V neposlední řadě jsme pravidelně konzultovali a připomínkovali městské investiční záměry.

Co jste prosadili na jednání zastupitelstva?

Podpořili jsme většinu investičních akcí (plánovanou výstavbu seniorského domu, nové hřiště J.A.Komenského) a konstruktivní přístup jsme zastávali i v dalších projednávaných otázkách.

Neřešíme celostátní politiku, ale jen naše město, řekl Martin Bajer z uskupení ČELem

Co hodnotíte na nynějším vedení radnice negativně? Co mohlo vedení udělat lépe?

Město musí lépe a ve větším množství využívat dotačních programů a dosahovat tak na maximální podporu poskytovanou krajem a státem.

Jakou práci naopak hodnotíte kladně? Co vedení radnice udělalo v posledním volebním období prospěšného?

První kroky k výstavbě seniorského domu, vybudování dlouho slibovaného hřiště u ZŠ Komenského, věcná komunikace vedení města s naším hnutím.

Co nabízíte voličům? Proč by měli volit Vaši stranu? 

PROČ je jedinou tradiční nepolitickou kandidátkou v Čelákovicích a od roku 2002 nechybí v zastupitelstvu města. PROČ v minulosti realizovalo nebo připravilo zásadní pozitivní změny ve městě (např. revitalizace náměstí). PROČ má ve svém středu šikovné lidi, kteří jsou připraveni pro město pracovat a prosazovat vizi Čelákovic jako moderního města, města fungujícího a perspektivního, s transparentní samosprávu, která je tu pro nás obyvatele města Čelákovic, Záluží, Sedlčánek a Císařské Kuchyně.

Zvládli jsme uprchlickou vlnu a proinvestovali 750 milionů, řekl starosta Pátek

Pakliže se Vaše strana dostane do vedení města, o jaké zlepšení ve městě budete usilovat?

Budeme chtít investovat do městské infrastruktury dle jasně daných priorit a plánů, v maximální míře využít dotačních programů na průhledné financování strategických projektů. Chceme také do města přivést moderní architekturu. Stále je na čem pracovat. Nesmíme se spokojit s faktem, že Čelákovice jsou nyní IN. Důležité je, aby byly IN i za 20, 50 let. Město s důstojným nábřežím (koupání, přístaviště, promenáda), energetická soběstačnost města, seniorský dům, sportovní hala pro všechny, revitalizovaný městský stadion, ale i rekonstruovaná škola v Sedlčánkách podporující spolkovou činnost. Je opravdu hodně věcí, které chceme pro Čelákovice prosadit. Více na www.procelakovice.cz.

Chcete voličům sdělit něco na závěr?

Děkujeme čelákovickým, kteří se zajímají o veřejné dění a půjdou k volbám. Město, stejně jako každá různorodá společnost, nemůže fungovat na principu „Já“, ale vždy na principu „My“. I proto je tu naše motto „Ne já, ale my …“. Vaši Pročáci.

Foto: Pro Čelákovice

Přidat na Seznam.cz