Čtvrtek, 18 července, 2024
ČelákoviceDopravaTop

Začala modernizace železniční trati Čelákovice – Mstětice

Správa železnic slavnostně zahájila modernizaci železnice mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. Jedná se o poslední dosud neopravený úsek velmi vytížené příměstské trati z Prahy do Lysé nad Labem. Za 2,172 miliardy korun bez DPH stavbu zrealizuje sdružení firem EUROVIA CS, Subterra, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Přípravné práce už začaly, naplno se rozběhnou po novém roce a potrvají do listopadu 2025.

Čelákovice navíc započnou se stavbou obchvatu. “Stavba významně zasáhne do života města a to nejen toho železničního, ale i silničního. Společně s touto stavbou realizuje Středočeský kraj a město Čelákovice obchvat Čelákovic na silnici II/245 a dále se Správou železnic společně vybudujeme i obchvat Cihelny,” uvedl starosta města Josef Pátek.

„Pokračujeme v modernizaci velmi využívané trati do Lysé nad Labem. Její dokončení přinese cestujícím vyšší komfort železniční dopravy v podobě úspory času při dojíždění do práce, nových výpravních budov a celkového zajištění bezpečnosti v železničním provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

„Součástí stavby budou především dvě nové přeložky, které po dokončení umožní zvýšit rychlost vlaků až na 140 km/h, respektive na 160 km/h pro vozy s naklápěcí technologií. První v délce 1,9 kilometru napřímí trať hned za Čelákovicemi přes částečně zastavěnou místní část Záluží, druhá bude měřit přibližně jeden kilometr a povede mírnějším obloukem volnou krajinou před stanicí Mstětice,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Na zbývajících částech uvedeného úseku se provede kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku. V Mstěticích vznikne nové nástupiště. Přístup cestujících k vlakům zajistí nový bezbariérový podchod pod celým kolejištěm. V rámci stavby se zruší dva železniční přejezdy a postaví nové přeložky silnic. V celém řešeném úseku bude instalováno nové traťové zabezpečovací zařízení.

Dálnice D10 u Mladé Boleslavi má tři pruhy

V místě budoucího staveniště nových přeložek momentálně probíhá archeologický průzkum, staví se provizorní komunikace. Příští rok se bude pracovat na vybudování náspu pro přeložku trati v oblasti Záluží a na opěrné zdi. Omezení provozu ve stanici Mstětice si vyžádají práce na posunu některých staničních kolejí, aby bylo možné vybudovat pilíře budoucího mostu přes trať, který nahradí zdejší přejezd. Všechny tyto výluky budou buď noční, nebo víkendové, úplné přerušení provozu se zde během příštího roku neplánuje.

Práce na téměř 30 kilometrů dlouhém úseku Praha-Vysočany – Lysá nad Labem začaly v roce 2017. Modernizace celého ramene byla rozdělena do čtyř samostatných projektů. Celkové investiční náklady se vyšplhají na zhruba 10,7 miliardy korun. Po skončení všech prací dojde ke zvýšení rychlosti v některých úsecích až na 160 km/h a redukci jízdních dob pro dálkovou dopravu až o pět minut. Do doby aktivace ETCS bude traťová rychlost omezena na 100 km/h, instalace ETCS se bude řešit v rámci samostatné stavby. Významným přínosem pro cestující bude zřízení nové zastávky Praha-Rajská zahrada s přímou přestupní vazbou na MHD, která bude otevřena na podzim příštího roku.

Projekt s názvem Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Celkové investiční náklady stavby dosahují 2 650 398 708 Kč bez DPH. Celková výše způsobilých nákladů projektu je 2 422 205 216 Kč. Míra podpory EU je 84,73 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 82 688 556,05 EUR, tedy zhruba 2 052 334 479 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: Správa železnic, Foto Město Čelákovice

Přidat na Seznam.cz