Čtvrtek, 18 července, 2024
Příroda a ekologie

Definice: Co je to ekologie a kdo je to ekolog

Eko, eco, ekologie, ekologický nebo ekologický aktivista. To je výčet slov, které dnes srší ze všech stran na spotřebitele různých produktů a služeb či veřejnost všeobecně. Ale co je to vlastně ta ekologie? Je používání výše uvedených termínů správné? Ne, není.

Dnes a denně se setkáváme s různými variantami pojmu ekologický ve všech možných odvětvích lidského života. Chovejte se ekologicky a třiďte odpad, je jeden z mnoha sloganů, který je každému dobře známý. Jiným příkladem by mohly být různá uskupení a organizace, které si buď samy říkají ekologické nebo je tak často nazývají media a politici. Ekologičtí aktivisté obsadili elektrárnu Chvaletice nebo Ekologové vnikli do lomu Bílina, tak zněly některé z titulků mnohých medií.

Ekologie je věda o vzájemných vztazích organismu k jeho anorganickému a organickému prostředí o jeho přátelských a nepřátelských vztazích k těm rostlinám a živočichům, s nimiž přichází do styku,“ definoval ekologii v 19. století biolog a profesor Ernst Haeckel.

Dobrovolníci za mrazivého počasí vysadili hrušně i třešně

Ještě lépe vystihl ekologii v roce 1972 profesor ekologie Charles J. Krebs, který napsal, že je to „věda studující interakce, které ovlivňují výskyt a hojnost organismů.“

Definic ekologie je samozřejmě více, jednou větou by se dala ekologie popsat takto: Je to nauka o živých organismech, důsledcích jejich vzájemného působení a jejich vztazích k okolnímu prostředí.

Rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička ve své knize Pronajatá krajina k problematice píše: „Ekologie je především vědním oborem. Její použití volné a významově širší pro ochranu životního prostředí nebo dokonce pro nejrůznější ideologie a zájmy považuji za chybné. Rozhodně neprospívá ekologii samotné.“

Ekolog je výzkumník

Z definic vyplývá, že používání pojmu ekologie je dnes špatné. Už v prvním semestru vysoké školy zabývající se nejen ekologií, ale i jinými přírodními vědami, jsou předměty typu obecné ekologie. Jedna z prvních přednášek se zabývá právě tím, co je a není ekologie.

Ekolog je především člověk, který se zabývá výzkumem vzájemných vztahů organismů k jejich prostředí, tak jak zaznělo v definicích. Ekologem naopak určitě není člověk třídící odpad, protestující proti elektrárnám, dolům, lomům nebo globalizaci, či člověk sbírající odpadky a peroucí v pracích prášcích s označením eco.

Aby vám neunikly zajímavosti a aktuální informace, staňte se prosím fanoušky naší stránky na Facebooku nebo Instagramu a budete v obraze.

Pakliže bychom hledali správný termín místo pojmu ekologický, museli bychom si jej přeložit z angličtiny. Anglicky je to environmental science, čili nauka o životním prostředí. Je to však termín značně nepraktický a pro obal na výrobek naprosto nevhodný. Jistým východiskem by mohlo být používání adjektivu životněprostřeďový.

Znamená to tudíž, že jakákoliv péče o životní prostředí, která pochopitelně úzce souvisí také se všemi živými organismy, poněvadž ve špatném prostředí se špatně žije, je nauka o životním prostředí nikoliv však ekologie. Zkrátka ekonom také není prodavač.

Nelze nic namítat proti sloganům, které slovo eko neobsahují. Jako například šetrné k přírodě a podobně. Jak moc jsou tyto slogany pravdivé nebo jen lákají lidi ohleduplné k přírodě ke koupi výrobku, již rozebírat nebudeme.

Zaměňovat pojmy ekolog a environmentalista je stejně zavádějící a chybné jako nazývat politologa politikem či lékaře léčitelem.

Spolek v Polabí chrání přírodu, sází zeleň a bojuje proti suchu

Přidat na Seznam.cz