Úterý, 25 června, 2024
Zprávy

Předvánoční zasedání zastupitelstva

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve občany na 20. veřejné zasedání konané dne 14. prosince 2021 od 16:00 hodin v jednacím sále budovy MěÚ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi na adrese I. Olbrachta č.p. 59.

Program jednání:

 1. Úvod – schválení programu zasedání
 2. Informace o činnosti Brandýsko-Boleslavské městské a.s.
 3. Informace o činnosti Technických služeb Brandýs – Boleslav s.r.o.
 4. Vydání Změny č. 2 územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 5. Vydání Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Stará Boleslav a
  mezilehlé území
 6. Vydání změny č. 2 regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs nad Labem
 7. Zpráva Kontrolního výboru ZM
 8. Zpráva Finančního výboru ZM
 9. Návrh na rozpočtové opatření č. 12/2021 prosinec
 10. Návrh rozpočtu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na rok 2022
 11. Střednědobý výhled rozpočtu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na roky
  2023 – 2026
 12. Schválení statutu Výboru Zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
  pro rozvojové plochy
 13. Návrh „Obecně závazné vyhlášky města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav č.
  3/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“
 14. Návrh na schválení výše vodného a stočného na rok 2022
 15. Návrh na uzavření a schválení textu Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru bez
  č.p./č. ev. v k.ú. Brandýs nad Labem
 16. Informace a odpovědi na dotazy občanů z minulého zasedání ZM:
  • ústní informace Ing. arch. Šindlerové o přípravách územní studie „Vrábí“
 17. Diskuze s občany – zahájení v 18:00 hodin
 18. Různé
 19. Usnesení a závěr

Zdroj: www.brandysko.cz

Přidat na Seznam.cz