Čtvrtek, 30 května, 2024
NewsPříroda a ekologie

Popovická alej je bohatší o stovku keřů

Dvacítka dobrovolníků z nově založeného spolku Pro krajinu Středního Polabí vysadila v říjnu stovku keřů v Popovické aleji. Spolek získal peníze na akci prostřednictvím dobročinného obchodu Dobromysl.

Členové spolku se svými rodinami a přáteli se k výsadbě sešli 23. října. Akci předcházela podrobná příprava. Bylo nutné do detailu naplánovat nejen počet a druhy keřů, ale rovněž jejich rozmístění, sehnat nářadí i ochranné prostředky chránící keře před zvěří.

Neméně důležitou součástí přípravy bylo obstarání finančních prostředků, a proto spolek podal žádost o grant dobročinného obchodu Dobromysl, který vznikl pod organizací MAS – Střední Polabí. Spolek nakonec uspěl a obdržel dotaci ve výši 19 tisíc korun. Pro výsadbu bylo nutné získat také povolení města, protože je vlastník pozemku.

Naprojektováno bylo 12 skupin keřů mezi již prosperující stromy v aleji. Ještě než dobrovolníci začali s hloubením děr, bylo nutné pečlivě vyměřit a označit místa pro výsadbu. Odborný dohled nad sázením měl zahradník, který všem přítomným vysvětlil, jak keře sázet. Sázely se původní druhy, které jsou pro krajinu Polabí dobře adaptovány, a sice růže šípková, trnka obecná, řešetlák počístivý, hloh jednosemenný a ptačí zob obecný.

Dobrovolníkům šla práce od ruky, i přesto, že půda byla značně tvrdá, degradovaná a utužená. Práci komplikovaly také všudypřítomné kopřivy. I tak se během šesti hodin povedlo vysadit stovku keřů, přidat kůly a doplnit oplocenku.

Spolek se pro výsadbu keřů rozhodl, protože chce podpořit pestrost naší polabské krajiny, kterou tvoří převážně homogenní polní krajina. Vysázenou alej keře vhodně doplní a pomohou zlepšit biodiverzitu. Nejenže mohou sloužit bezobratlým, jako vhodný biotop, ale plody keřů budou potravou zdejšímu ptactvu. Zlepší se mikroklima, půdní vlastnosti a omezí se větrná eroze, která je v Polabí větším problémem než vodní eroze.

Spolek Pro krajinu Středního Polabí založilo několik nadšených lidí z Brandýska a okolí, které spojuje zájem o krajinu, klima, biodiverzitu a lepší životní prostředí. Mimo jiné využívá know-how sdružení Živá voda a pracuje na studii, která má obnovit hydrologický režim krajiny, podpořit adaptaci krajiny na změnu klimatu a krajinnou konektivitu.

Autor a fotografie: Ondřej Kořínek, Pro krajinu Středního Polabí

Přidat na Seznam.cz