Úterý, 18 června, 2024
ČelákoviceNewsZprávy

Čelákovice budou hospodařit s půl miliardou

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Čelákovic pro rok 2023. Město bude hospodařit s více než půl miliardou korun. Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši 632 mil. Kč, příjmy dosáhnou 501 mil. Kč a rozdíl je kryt zůstatky na bankovních účtech a úvěry, přičemž úvěr na výstavbu parkovacího domu bude splacen po dokončení investiční akce v celé výši v roce 2023. Významně vzrostly příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz, především s ohledem na aktuální ceny energií.

Zastupitelé schválili Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v úhrnné výši 600 tis. Kč, přičemž maximální výše dotace může dosáhnout 150 tis. Kč. Žádosti o dotace bude možné předkládat v průběhu měsíce února 2023.

Členové Zastupitelstva vyslovili souhlas s dokončením financování stavby „Čelákovice – sportoviště pro kolečkové sporty“ v souladu s výzvou programu 2022 MMR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Zastupitelstvo schválilo a vydalo obecně závaznou vyhlášku, která navyšuje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 na částku 696 Kč. Schválena a vydána byla rovněž obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her, která provozování binga, technických her, živých her a turnajů malého rozsahu na celém území města zakazuje.

Zastupitelstvo města vydalo změnu č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice ve formě opatření obecné povahy č. 3/2022/OOP, kdy dojde k proměně bývalého průmyslového areálu Kovohutí na rezidenční čtvrť s převažující funkcí k bydlení. Etapizace přestavby území o rozloze 12,4 ha je plánována v letech 2022–2037.

Zastupitelé města zvolili předsedkyní osadního výboru Záluží Jitku Fořtovou, rovněž zvolili členy finančního výboru, kontrolního výboru, osadního výboru Sedlčánky a osadního výboru Záluží.

Zdroj: Město Čelákovice

Přidat na Seznam.cz