Pondělí, 27 května, 2024
NewsZprávy

Ze zastupitelstva: Rozpočet s přebytkem 70 milionů, na Vrábí se plánují školy

Předposlední zasedání zastupitelstva v nynějším složení se konalo ve středu 22. června. Na programu 23. veřejného zasedání bylo bezmála 30 bodů. Město zveřejnilo přehled toho nejdůležitějšího.

• Zastupitelé schválili účetní závěrku města za rok 2021. Město v tomto zmíněném roce hospodařilo s přebytkem 70,8 milionu korun. Příjmy činily 684,4 milionu korun, výdaje pak 613,6 milionu.

• Zastupitelé byli informováni o plánech na snížení výdajů na odpadové hospodářství v souvislosti s postupným znevýhodňováním skládkování. Město v současné chvíli chystá pilotní projekt na separaci kuchyňského odpadu v brandýském sídlišti „U Nádraží.“ Podle odhadů tvoří tato složka až 30 procent vyprodukovaného odpadu v domácnostech, potenciál úspor je tak markantní. Náklady na odpadové hospodářství může pomoci snížit i větší počet „přihlášených“ lidí. Město brzy představí kampaň, která má rezidenty přimět k přihlášení trvalého pobytu.

Trolejbusy do Staré Boleslavi se stávají realitou. Trať má další povolení

• Zastupitelstvo schválilo žádost o grant v rámci druhého kola „Grantového programu“ města. Město tak podpoří částkou 250 tisíc korun společnost FreeFestival, která stojí za zářijovou Nocí filmové hudby, Food festivalem a festivalem Polabský podzim.

• Zastupitelé ocenili dobrovolníky, kteří se zapojili do výuky českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky. Oceněni byli: Bc. Miluše Vondráčková, Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc., Ing. arch. Jan Líman, PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Renata Urbanová, Mgr. Jindřiška Černá, Ing. Petra Jančurová, MUDr. Viera Dvořáková, Lili Kubištová, Oleg Jelinek, Mgr. Petr Kukal, Lenka Beránková, Mgr. Jan Matoušek a RNDr. Alexandra Vokurková.

• Zastupitelé byli seznámeni s předběžnými výsledky územní studie lokality „Nového Vrábí“. Ing. arch. Veronika Šindlerová z Atelieru/L představila koncepci, která v souladu s možnou výstavbou v této lokalitě mmj. navrhuje zřízení jedné ZŠ a jedné další MŠ. V rámci dopravního řešení také doporučuje výstavbu nové komunikace s napojením na ulici Průmyslová tak, aby se doprava v této oblasti „rozpadala“ do dvou stran. Finální podoba studie má být městu předložena do konce září.

• Na zasedání vystoupil také zástupce společnosti Pudis, a.s., která prověřila kapacitu křižovatky Pražská x Dřevčická. V současné chvíli odpovídá doprava na těchto komunikacích stupni A (vynikající). Kapacitním limitům vyhovuje i v případě budoucí developerské výstavby, kterou územní plán umožňuje.

Město mění cenu parkovného v P+R parkovacím domě

• Zastupitelé se zabývali novými plánovacími smlouvami, kupříkladu záměrem společnost Unistav na výstavbu bytového domu v ulici J. Truhláře či výstavbu bytových domů „Nábřeží“ společnosti Developer Investment Group.

• Zastupitelé schválili odkup koryta vodního kanálu pod brandýským zámkem. Současný vlastník tohoto unikátního sportoviště navrhl kupní cenu ve výši 12 milionů korun (znalecký posudek je ocenil částkou 16,9 milionu korun). Město chce kanál zachovat pro sportovní účely a zmodernizovat. V úvahu přichází současně i výstavba malé vodní elektrárny, která by mohla zásobovat energií brandýský zámek.

• Zastupitelé se v tomto složení naposledy sejdou v úterý 6. září.

Zdroj: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Přidat na Seznam.cz