Čtvrtek, 30 května, 2024
ČelákoviceZprávy

Rada města schválila proinvestiční rozpočet Čelákovic

Rada města schválila zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Ředitelství vodních cest ČR s názvem „Přístaviště na Labi – II. fáze – opakované řízení“, která je zadávána současně se třemi zadavateli, kterými jsou město Čelákovice, město Kolín a město Nymburk. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 62,4 mil. Kč bez DPH.

Radní schválili Kanalizační řád stokové sítě města Čelákovic, ve kterém jsou uvedeny základní informace o čistírně odpadních vod dimenzované na 17 000 ekvivalentních obyvatel (aktuální využití 11 879 ekvivalentních obyvatel) a o kanalizační síti, která je ve městě dlouhá 52 km a zahrnuje 2 242 kanalizačních přípojek.

Rada doporučila zastupitelům města schválit návrh rozpočtu města na rok 2022, který zahrnuje příjmy ve výši 409 077,5 tis. Kč a výdaje ve výši 702 080,5 tis. Kč. Návrh rozpočtu je velmi proinvestiční, což se projevuje v objemu plánovaných kapitálových výdajů. 

Členové Rady rozhodli o výběru pro město nejvhodnější nabídky společnosti Polabská stavební CZ na výstavbu nového objektu městského domu dětí a mládeže v Kollárově ulici za 15,4 mil. Kč bez DPH.

Radní města schválili výzvu k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2022 na účel určený žadatelem v žádosti (individuální dotace), které budou moci žadatelé předkládat v období od 3. do 24. ledna 2022.

Rada města se seznámila s krizovým řízením města Čelákovic v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky od 26. listopadu a schválila na podporu místních živnostníků a podnikatelů možnost bezplatné inzerce v lednovém, únorovém a březnovém vydání Zpravodaje města Čelákovic.

Zdroj: celakovice.cz

Přidat na Seznam.cz