Čtvrtek, 18 července, 2024
ČelákoviceZprávy

Policie rozjela akci suchej únor. Alkohol otupuje smysly, varuje

Uplynul rok a je tu další „Suchej únor“, už podesáté. Celorepubliková informační kampaň stejnojmenné organizace „Suchej únor“ přináší netradiční pohled na problematiku alkoholu, která si v naší společnosti rozhodně zaslouží pozornost a prostor pro diskuzi. 

Alkohol otupuje smysly, zhoršuje vnímání, ovlivňuje míru agrese, „vyrábí“ neohrožené jedince, kteří nejsou často schopni předjímat důsledky svého jednání. Nic z toho není rozhodně cizí policistům, ti dnes a denně řeší prohřešky proti právním normám ovlivněné alkoholem či jinými návykovými látkami – za volanty motorových i nemotorových vozidel, na ulicích, v domácnostech aj. To je dost důvodů pro podporu kampaně, která se zaobírá myšlenkou „Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá nás?″.

Kriminalisté z Brandýsa vypátrali ozbrojeného muže

Jedním z témat, kterým se kampaň a s ní propojení odborníci zabývají, je agrese a násilí.  Kniha „Suchej únor“, vydaná v předchozím ročníku kampaně, k tématu mimo jiné zmiňuje: „Spojitost alkoholu a násilí je lety prokázaným faktem, který si může každý z nás ověřit pozorováním pivem a panáky prosáklé půdy klubů a barů. Alkohol narušuje běžné fungování mozku. Například mechanismy, které za střízliva normálně regulují impulzivní jednání. A to včetně neadekvátního použití agrese. Snížení schopnosti přijímat a vyhodnocovat informace může vést ke špatnému vyhodnocení sociální situace a následné přehnané reakci člověka na domnělé hrozby. Ve stejném duchu může vést zhoršení schopnosti úsudku k nesprávnému odhadnutí dopadů, které můžeme svým násilným chováním způsobit. Když někomu rozbijeme lahev o hlavu, těžko můžeme argumentovat tím, že do nás strčil jako první. Někdy to ale funguje i naopak. Naše vlastní přesvědčení o tom, že alkohol způsobuje agresivní jednání, může k takovému jednání vést. Dochází například k tomu, že někteří lidé použijí alkohol jako cílenou přípravu na násilný akt, případně aby jej omluvili (nejen) sami před sebou. Pokud pak někdo zažije násilí na vlastní kůži, může vést taková zkušenost k léčení šrámů na duši alkoholem a ordinování si pití jako sebemedikace, která nám pomůže zpracovat traumatické zážitky. A hádejte, jestli taková léčba funguje? Bohužel, ani v pohádkách.“

Město otevřelo nový P+R parkovací dům

Na téma zrádného vlivu alkoholu klademe důraz například v projektu „Bezpečně u vody“. Zde se pořádkoví policisté a preventisté zaměřují na bezpečný vodní prostor ve vztahu k vůdcům plavidel i plavcům, ale i na rekreační plochy a objekty v okolí vodních ploch. V roce 2021 jsme opatření navíc propojili s již tradičním projektem „Řídím, piju nealko pivo“, abychom zdůraznili, že do vody ani k vodě alkohol nepatří.

Zodpovědný přístup k alkoholu se snažíme vštěpovat také nejmladší generaci s realizací každoročního bezpečnostního opatření pořádkové policie „Alkohol, drogy a mládež“. Primárním cílem je vytváření zdravého prostředí, ve kterém jsou minimalizovány možnosti dospívajících dětí zakoupit nebo jinak získat alkohol. V každém individuálním případu ovlivněného dítěte se navíc spouští ochranné mechanismy, které poskytují zpětnou vazbu samotným dětem a jejich rodičům.

K důležitým tématům se zkrátka vyplatí někdy otevřít oči. Není správnou příležitostí právě „Suchej únor“?

Do kampaně se každý může zapojit registraci na informačním webu.  

Zdroj: pplk. Veronika Hodačová, oddělení prevence Policejního prezidia ČR

Přidat na Seznam.cz