Čtvrtek, 30 května, 2024
ČelákoviceTopZprávy

Čelákovice mají rekordní rozpočet. Město čekají masivní investice

Zastupitelé města schválili rozpočet města Čelákovic na rok 2022, který je svým objemem v historii města rekordní. Roční výdaje přesáhnou 700 mil. Kč, z toho více než polovina částky, 365 mil. Kč, je vyhrazena na realizaci investičních akcí. Přes složitou ekonomickou situaci může město Čelákovice masivně investovat i díky postupnému prodeji bytových jednotek ve vlastnictví města Čelákovic na území města Milovic.

Zastupitelé schválili Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, ve kterém je vyčleněna částka 500 tis. Kč a žádosti o dotace je možné odevzdávat v průběhu měsíce února 2022.

Zastupitelstvo města schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro vlastníka město Čelákovice na období let 2022–2031, přičemž každý rok musí být profinancována na obnovu vodovodu a kanalizací minimálně částka13,68 mil. Kč.

Členové Zastupitelstva schválili a vydali obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic E3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, přičemž pro rok 2022 je stanovena částka tohoto místního poplatku ve výši 624 Kč/osoba/rok. Schválena a vydána byla rovněž obecně závazná vyhláška E2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo bylo informováno o krizovém řízení města Čelákovic v době vyhlášeného nouzového stavu na celém území České republiky od 26. listopadu 00.00 hod. na dobu 30 dnů z důvodu nepříznivé epidemické situace v souvislosti s šířením infekčního onemocnění covid-19 a souhlasilo s možností bezplatné inzerce v lednovém, únorovém a březnovém vydání Zpravodaje města na podporu místních živnostníků a podnikatelů.

Zdroj: Město Čelákovice

Přidat na Seznam.cz