Pondělí, 15 července, 2024
NewsVolby 2022Zprávy

Ve školách jsme vytvořili 410 míst, řekl Tomáš Benda z Našeho Dvojměstí

Server Aktuálně z Brandýska přináší první předvolební rozhovor. Na otázky odpovídal Tomáš Benda z Našeho Dvojměstí. V příštím dnech a týdnech přineseme rozhovory s dalšími kandidujícími subjekty.

Co Vaše strana udělala za poslední volební období pro občany města?

Vládní koalice, ve které má „Naše dvojměstí“ stejné zastoupení jako náš partner „Podpora občanů“ /celkem 12 zastupitelů/ toho udělala opravdu hodně a za obrovské penzum práce se nemusí stydět. Je vidět v ulicích města, ve školách, školkách i v dalších městských nemovitostech. Ve školách jsme vytvořili 410 míst, ve školkách 250, což je jedna menší škola a 3 školky. Novou tvář dostalo mnoho místních komunikací, zlepšila se kondice příjezdových komunikací. Před dokončením je investice Středočeského kraje obchvat Staré Boleslavi. Rozjeli jsme i velké investiční akce, sportovní halu ZŠ Palachova a intenzifikaci ČOV. Dokončili jsme Central park, revitalizací prošel i boleslavský park Na Dolíku. Vznikl bikepark, skatepark a řada dalších menších akcí, začala revitalizace Plantáže a rekonstrukce zámeckých skleníků. Stačí vyrazit do ulic, dívat se a promítnou si v hlavě, jak to vypadalo dříve.

Co jste prosadili na jednání zastupitelstva?

Za to čtyřleté období jsme měli 24. veřejných jednání zastupitelů, což při průměrném počtu třiceti schválených bodů představuje cca 700 odhlasovaných usnesení, což není málo. Z těch nejvýznamnějších to jsou určitě „Zásady pro výstavbu“ /plánovací smlouvy/, změny územního plánu, rozpočty města na jednotlivé roky, financování ČOV a sportovní haly ZŠ Palachova a dalších klíčových investic města.    

Volby 2022: Hlasujte v předvolební anketě

Co hodnotíte na nynějším vedení radnice negativně? Co mohlo vedení udělat lépe?

Kritiku musím zamířit do vlastních řad, protože na vedení města jsme se bezprostředně podíleli. Rezervy vidíme především v pomalosti některých akcí, nedodržování termínů a zbytečném navyšování nákladů díky ne úplně ideálnímu projektování některých investic a rekonstrukcí. Je nutné podotknout, že se na tom dosti významně podílí i stále se zvyšující nároky státního aparátu, aniž by to bylo kompenzováno navýšením financí na státní správu. Víme také, že mezi obyvateli rezonují kritické názory na výstavbu parkovacího domu, ale jeho užitečnost se projeví až při další fázi regulaci městského parkování, věřme tomu. Bereme to jako investici do budoucna za významného přispění dotačního financování 100 miliónů korun.

Jakou práci naopak hodnotíte kladně? Co vedení radnice udělalo v posledním volebním období prospěšného?

Hodně věcí jsem již zmínil v předchozích odpovědích. Doplnil bych je ještě o významnou podporu spolků, sportovních, kulturních i volnočasových organizací i jednotlivých akcí. Ty podporujeme částkou 10 x vyšší než poskytovalo předchozí vedení radnice. Hodně podporujeme i seniorský život a víme, že na ně musíme myslet, proto jsme z pečovatelské služby vytvořili samostatnou organizaci, což se osvědčilo. Samostatnou otázku si zaslouží covid a ukrajinský konflikt, na který město kvalitně, rychle a odpovědně zareagovalo, přestože to bylo naprosté novum.

Speciál Volby 2022

Co nabízíte voličům? Proč by měli volit Vaši stranu?  

Náš trend je jasný a zřetelný a snažíme se o něj již osm let. Jsem transparentní otevřenou radnicí snažící se porozumět občanům města a jejich potřebám.  V dalších volebním období chceme především:

 • Rozumně a odpovědně řídit další bytovou výstavbu
 • Zpracovat energetickou a odpadovou koncepci města
 • Začít realizovat výstavbu svazkové školy v lokalitě Třebízského v boleslavské části města
 • Dokončit přeměnu Orlovny v kulturní dům  
 • Dokončit náročné investiční akce města /hala ZŠ Palachova a ČOV/
 • Intenzívně se pokusit nalézt dotaci na přeměnu Vyššího Hrádku na základní uměleckou školu
 • Postupně rekonstruovat další ulice a chodníky města podle adresného seznamu
 • Více dbát na čistotu a úklid města
 • Zklidnit dopravu a dále zlepšovat parkování ve městě
 • Více vidět MP v ulicích města a přispět k pocitu větší bezpečnosti ve městě
 • Více péče věnovat městské zeleni
 • Udělat mnoho menších a malých drobností za nevelké peníze
 • V maximální možné míře se  dále věnovat zdravotnictví a spolkům

Pakliže se Vaše strana dostane do vedení města, o jaké zlepšení ve městě budete usilovat?

Viz. předchozí odpověď.

Chcete voličům sdělit něco na závěr?

Aby přišli volit a při svém rozhodování nezapomněli, že nejlepší číslo ve hře člověče nezlob se byla vždycky šestka.

Prezentace strany: www.nasedvojmesti.cz

Foto: Naše Dvojměstí

Přidat na Seznam.cz