Čtvrtek, 18 července, 2024
DopravaNews

Přehledně: Kudy může vést trať Brandýs nad Labem – Praha

Hodně diskutovaným tématem posledních měsíců je železniční trať mezi Brandýsem nad Labem a Prahou. Že nejde jen o plané sliby, dokazuje v květnu vypsaná soutěž na studii proveditelnosti od Správy železnic.

Budoucí studie má do podrobná rozebírat možnou vlakovou trať a její rentabilnost. V požadavcích dokumentu, který Správa železnic na webové stránce k vypsané soutěži zveřejnila, je uvedeno, že projektanti budou řešit pět základních elektrifikovaných tras a podvarianty, které budou řešit možnost použití alternativních vozidel – akutrolejových.

Studie se má tudíž zabývat pěti trasami, přičemž veřejnosti byly v minulosti představeny dvě hlavní trasy, a to severní a jižní. Z těch vychází také Správa železnic s mírnými korekcemi a dalšími návrhy.

Varianta Severní má vést od zastávky Praha-Kbely na trati 070 a pokračovat kolem Přezletic, kde by křížila budoucí Pražský okruh, dále by vedla podél přeložky silnice II/610. Ta povede v polích za Podolankou a Dřevčicemi. Následně se napojí v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi na trať 074 přibližně v místě křížení s budoucím obchvatem u silnice II/101.

Další varianta je Severní rozšířená. Jde o rozšířenou verzi předchozí trati, ale doplněnou o tunel z Kbel až do prostoru stanice Praha-Vysočany přibližně dle původní rezervy pro východní větev vysokorychlostního výjezdu VRT RS4 (trať Ústí nad Labem – Praha). Třetí návrh Severní rozšířený směr Čakovice počítá s tím, že varianta Severní povede po trati 070 ve směru Praha-Čakovice a dále po této trati přes stanici Praha-Čakovice a odbočí na sever od této stanice obloukem směrem do terminálu Praha-Letňany na novostavbě vysokorychlostní železnice VRT RS4.

Návrhy železničních tratí, foto Správa železnic

Zajímavá je Varianta Střední, která vede od tzv. výhybny Skály, která se nachází za stanicí Praha-Rajská zahrada a rozděluje trať směrem na Kbely a Horní Počernice. Od výhybny by měla vést nová trať kolem budoucího Pražského okruhu kolem Satalic, Vinoře až do Přezletic a pak po zmíněné Severní variantě.

Jižní varianta do Brandýsa

Poslední možností je již známá trasa Jižní. Začíná ve stanici Praha-Horní Počernice, od které bude navržen nový čtyřkolejný výjezd a nová zastávka Praha-Horní Počernice, Čertousy, odkud pak povedou již dvě dvoukolejné tratě – ve stávajícím směru na Čelákovice a novostavbou ve směru na Brandýs nad Labem. Nová trať se přibližně na katastru obce Svémyslice přiblíží k dálnici D10, odkud se přes katastr obce Zápy stočením od jihu postupně zapojí do stávající trati 074 a dále na nádraží Brandýs nad Labem.

Projektanti studie se budou musel zabývat všemi okolnosti stavby a případného fungování trati. Kapacitou železnice, energetickou náročností, dopadem do územního plánování, vozovým parkem, jízdními dobami, zaměstnanci, linkovým vedením, ale hlavně provozními náklady vlaků a přepravní poptávkou. Součástí je samozřejmě zevrubná kapitola o vlivu železnice na životní prostředí, včetně vlivu na chráněné území a druhy nebo na půdu, vodu, odhad hluku nebo znečištění a zhodnotil vliv klimatické změny na budoucí stavbu.

Důležitý kritériem je rovněž ekonomické zhodnocení. „Hodnocení bude obsahovat finanční a ekonomickou analýzu porovnávající řešené varianty. Na závěr bude proveden souhrnný rozbor vypočtených výsledků a budou z nich vyvozeny konkrétní závěry a doporučení pro všechny hodnocené varianty, včetně průchodnosti územím,“ uvedla Správa železnic.

Již před časem Středočeský kraj informoval, že vyhlásí stavební uzávěru tak, aby ochránil území před výstavbou například rodinných domů. Svou vizi už také představili zástupci města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kteří se loni vyslovili pro severní trasu železnice. A nemělo by zůstat pouze u ní. Město by také rádo, aby železnice pokračovala kolem Kralovic a dálnice D10 přes Houštku do terminálu Stará Boleslav umístěného u dálničního výjezdu proti plánovanému autobusovému terminálu.

V lednu se kraj nechal slyšet, že by nová trať mohla být hotová v první polovině čtyřicátých let. Starosta Brandýsa-Boleslavi Robert Pecha (Vy Jste Město) v říjnu pro Český rozhlas uvedl, že považuje za optimistický termín v horizontu 10 let. Stavbu by měla platit Správa železnic.

Foto: Správa železnic

Přidat na Seznam.cz
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments