Pondělí, 15 července, 2024
Tipy na výlety

Kokořínským údolím až k tajemnému hradišti

Při toulkách Kokořínskem se nezapomeňte zastavit na rozlehlé devítihektarové plošině, které se říká Hradsko. Můžete se projít po místě, jež obývali lidé již za doby kamenné.

Na hradiště se dostanete po žluté turistické značce z Kokořínského údolí a to buď mezi skalami zalesněným svahem od hlavní silnice, nebo oklikou po příjemnější straně z jihovýchodu. Z tohoto směru přijdete přes předhradí.

Jak již bylo řečeno, na Hradsku byli lidé už v době kamenné, což je doloženo mnoha nástroji z pazourku, čediče i křemence. V létě si lovci stavěli chýše na planině, v zimě obývali zdejší jeskyně. Z doby bronzové našli archeologové jamky po kůlech, drobné předměty, ale i větší keramické artefakty. Země ovšem ukrývala i věci halštatské kultury anebo náramek z modrého kobaltového skla z 2.-1. století př.n.l. označený jako majetek Keltů.

Slované na hradišti

O pravém hradišti však odborníci mluví až v souvislosti se Slovany v raném středověku. Byla zde hradba s příkopem, která mohla být až 14 metrů široká. Stál zde dvorec i obytné budovy a také pravděpodobně kostel na místě dnešního kostela sv. Jiří.

Nejstarší fáze hradiště z 9. století bývá spojována s hradem Canburgem, jenž se snažil v roce 805 dobýt Karel Veliký. Frankové se tehdy na území Čech pokoušeli prosadit křesťanství. Okolí hradu vyplenili, Canburg ale nedobyli. Nutno poznamenat, že literatura hovoří nejméně o dalších pěti místech, kde měl Karel Veliký plenit. Hradsko patří mezi ty méně pravděpodobné.

Pokud se na hradiště vydáte z Kokořínského dolu od silnice, projdete skalní soutěskou kolem kaple až na úpatí lesa. Odtud je krásný rozhled na celou plochu Hradska v pozadí s kostelem. K dokonalosti už chybí jen hradby, domky a mihot Slovanů. Idylickou představu můžete doplnit středověkou procházkou až ke kostelu, který dokonalé panorama doplňuje i přesto, že byl postaven až v roce 1847. Pakliže budete mít štěstí, najdete i předmět doličný – archeologický nález ale nezapomeňte odevzdat.

Kostel sv. Jiří na Hradsku
« z 4 »

Zdroj: Ondřej Kořínek, www.toulkypocesku.cz

Přidat na Seznam.cz