Pondělí, 27 května, 2024
TopZprávy

Je sucho. Platí zákaz rozdělávání ohňů

Hasiči ze středních Čech upozornili, že Český hydrometeorologický ústav vydal ve středu výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, kterou ještě v pátek rozšířil. Proto vstoupilo v platnost nařízení o zákazu rozdělávání ohňů. V neděli bude platit dokonce vysoký stupeň nebezpečí.

„V neděli bude vzhledem k velmi vysokým teplotám riziko vyšší zejména v severozápadní polovině Čech, kde bude platit výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. V pondělí bude od severozápadu přecházet přes naše území studená fronta, která riziko vzniku požárů částečně sníží,“ uvedli meteorologové.

Nařízení sdílíme v plném znění, tak jak ho zveřejnili hasiči.

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Lidé se baví pávem Rudolfem. Kde se vzal, není jasné

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

Zdroj: mjr. Mgr. Libor Pospíšil, HZS Středočeského kraje

Přidat na Seznam.cz